05 Th12 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị bad

Chúng tôi nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB với tình trạng bad sector. Không đọc, không quay. Yêu cầu chúng tôi phục hồi lại những tập tin, file sổ sách. Tài liệu văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, PDF.  Đối với nguyên ...

Đọc tiếp