05 Th12 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị bad

Chúng tôi nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB với tình trạng bad sector. Không đọc, không quay. Yêu cầu chúng tôi phục hồi lại những tập tin, file sổ sách. Tài liệu văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, PDF.  Đối với nguyên ...

Đọc tiếp

26 Th10 [24.10.2018] Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm Công ty điện lạnh

Chúng tôi nhận Ổ cứng Sata 80GB đời 2009 của một Công ty điện lạnh. Tại Nam Quốc Canh, Quận 1, TPHCM. Tình trạng Ổ cứng bị ghost nhầm trong lúc cài win. Chúng tôi nhận phục hồi dữ liêu ổ cứng bị ghost nhầm. Xử lý thành công trong một ...

Đọc tiếp