11 Th10 Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị format của chị Trân

cứu dữ liệu thẻ nhớ bị format trong máy ảnh của chị Trân. Phục hồi lại những hình ảnh du lịch. Nếu quý khách format nhầm thẻ nhớ từ máy ảnh. Khả năng lấy lại hình ảnh sẽ rất thấp. Nhất là máy ảnh Sony. Đôi khi chúng tôi không thể phục ...

Đọc tiếp