10 Th10 Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm của anh Nhân.

Chúng tôi nhận ổ cứng ATA Hitachi 160GB cũ của anh Nhân. Với tinh trạng cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm sau khi cài win. Phải nói rằng, hiếm khi nào Team chúng tôi gặp loại Ổ cứng ATA cũ này. Vì đời đã khá lâu. Tốc độ đọc rất chậm. ...

Đọc tiếp