29 Th10 Cứu dữ liệu ổ cứng bị Bad Sector

Chúng tôi nhận cứu dữ liệu ổ cứng 320GB trong tình trạng bad sector, đọc chậm, truy xuất chậm của anh Hợi, Bình Dương. Sau 2 ngày, chúng tôi đã hoàn thành. Anh Hợi hiện chưa có ổ cứng di động để sao chép dữ liệu ra. Ãnh đã chuyển khoản ...

Đọc tiếp