07 Th7 MacBook Air 2016: mỏng hơn, nhẹ hơn, và mạnh hơn.

Các báo cáo từ kinh tế Tin tức hàng ngày vào cuối năm ngoái dự đoán từ nguồn EDN nói rằng: Các Macbook Air đời mới sẽ mỏng hơn đáng kể và nhẹ hơn so với mô hình hiện tại, với pin mới và hệ thống làm mát, bộ vi xử lý Intel Skylake và<a ...

Đọc tiếp