⛔️ Điều khoản dịch vụ cứu dữ liệu thẻ nhớ .

✔️ Đối với thiết bị ổ cứng, chúng tôi báo giá sau khi kiểm tra. Còn USB/Thẻ nhớ, báo giá ngay qua điện thoại hoặc sau khi kiểm tra tại chỗ. Trong trường hợp, Ghost nhầm, Recovery/Cài Win lại, mất phân vùng. Thì chúng tôi sẽ tính theo dung lượng toàn ổ. Không phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu cần lấy. Trường hợp, còn thấy được phân vùng, báo giá sau khi kiểm tra.

trung tâm cứu dữ liệu ổ cứng
✔️ Thời gian cứu dữ liệu ổ cứng

Nhanh nhất 12 tiếng sau khi nhận. Tối đa 3 ngày với dữ liệu nhiều.

✔️ Những trường hợp cần xử lý lâu hơn, chúng tôi sẽ thông báo và thỏa thuận trước. Trong trường hợp này. Quý khách cần chuẩn bị thêm một ổ cứng di động/ổ cứng Sata trong còn trống. Để hỗ trợ việc sao chép nhanh chóng hơn. Chúng tôi hiện tại chỉ đang lưu trữ tối đa 2TB.
✔️ Với Video/Phim được ghi lại bởi đầu Camera, máy ảnh, hoặc điện thoại. Nếu trường hợp chưa được ghi đè, chúng tôi sẽ nhận lại, báo giá sau. Còn nếu đã bị ghi đè, xem như không còn khả năng cứu. Thời điểm hiện tại, chưa thể giải quyết được.
✔️ Dữ liệu được đảm bảo an toàn và bảo mật cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung , dữ liệu của Khách hàng. Quý khách hàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật (nếu có liên quan).