Top

Cài Win 8 Trên Macbook Pro 2011

CaiWinPro / Cài Win - Cài Mac  / Cài Win 8 Trên Macbook Pro 2011

Cài Win 8 Trên Macbook Pro 2011

Cài Win 8 Trên Macbook Pro 2011

Macbook và hệ điều hành macOS thực sự rất hấp dẫn đối với nhiều người. Chúng tôi nhận máy Macbook Pro 2011 của khách. Và yêu cầu cài win 8 trên macbook pro 2011. Và sẵn tiện thay luôn ổ SSD cho khách.

Trong quá trình làm việc, thì có nhiều vấn đề giải quyết. Khách hàng muốn chia ổ ra làm 3 phân vùng. Và yêu cầu chạy song song 2 hệ điều hành. Với những Macbook đời mới 2013, 2014 trở lại đây thì điều đó rất dễ dàng.

Tuy nhiên, với những Macbook Pro, Macbook Air 2011, 2010 đời cũ, xa xưa. Thì công việc này không hễ dễ dàng. Và mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nếu không có kinh nghiệm, việc mất dữ liệu của khách hàng là rất dễ xảy ra trong việc chia phân vùng.

Tuy nhiên thì đối với Team chúng tôi, không có gì là khó khăn. Hãy liên hệ cho chúng tôi khi Quý khách có nhu cầu cài win 10 trên macbook.