29 Th10 Cứu dữ liệu ổ cứng bị Bad Sector

Chúng tôi nhận cứu dữ liệu ổ cứng 320GB trong tình trạng bad sector, đọc chậm, truy xuất chậm của anh Hợi, Bình Dương. Sau 2 ngày, chúng tôi đã hoàn thành. Anh Hợi hiện chưa có ổ cứng di động để sao chép dữ liệu ra. Ãnh đã chuyển khoản ...

Đọc tiếp

26 Th10 [24.10.2018] Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm Công ty điện lạnh

Chúng tôi nhận Ổ cứng Sata 80GB đời 2009 của một Công ty điện lạnh. Tại Nam Quốc Canh, Quận 1, TPHCM. Tình trạng Ổ cứng bị ghost nhầm trong lúc cài win. Chúng tôi nhận phục hồi dữ liêu ổ cứng bị ghost nhầm. Xử lý thành công trong một ...

Đọc tiếp